وزیر علوم درباره فضای انتخاباتی در دانشگاه‌ها چه گفت؟

وزیر علوم گفت:در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری؛ با تشکل‌های دانشجویان همراهی شود تا از کاندیداهای تایید صلاحیت شده و…