آراء نهایی بخش تئاتر خیابانی سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی

هیأت داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آراء نهایی بخش تئاتر خیابانی را اعلام کردند.

آراء نهایی بخش تئاتر خیابانی سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی

به گزارش مسیر سبز از کرمانشاه، هیأت داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آرای خود را به شرح زیر اعلام نمودند: بخش بروشور: هیأت‌داوران در این بخش هیچ انتخابی نداشت بخش موسیقی: شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آهنگساز نمایش ققنوس آقایان مازیار اسدزاده و امید کرمی تقدیر می‌نماید. هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آهنگساز نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی آقایان مازیار اسدزاده تقدیر می‌نماید. برگزیده: هیأت داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آهنگساز نمایش جایی برای گل سرخ، آقای مهاجر احمدی تجلیل به عمل می‌آورد.

بخش طراحی لباس: شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح لباس نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی آقای سیامک گل منصوری تقدیر می‌نماید. برگزیده: هیأت داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح لباس نمایش ماده هفت خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد. بخش طراحی فضا: شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح فضا نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی آقای سیامک گل منصوری تقدیر می‌نماید. برگزیده: هیأت داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح فضا نمایش ماده هفت خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد. بخش بازیگری زن: شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از بازیگر نمایش ققنوس سرکار خانم مهسا کرانیان تقدیر می‌نماید. شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از بازیگر نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی سرکار خانم بهاره زاهد دوست تقدیر می‌نماید. برگزیده: هیأت داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایش ماده هفت سرکار خانم طیبه کاظمی تجلیل به عمل می‌آورد. بخش بازیگری مرد: جایزه سوم: هیأت داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایش نوشابه با طعم بیمارستان آقای علی حسن نوری تجلیل به عمل می‌آورد. جایزه دوم: هیأت داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایش ماده هفت آقای مجید احمدی تجلیل به عمل می‌آورد. جایزه اول: هیأت داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی و ماده هفت آقای حسین نادری تجلیل به عمل می‌آورد. طرح و ایده: شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسنده عاشقانه‌های زیرخاکی آقای حسین نادری تقدیر می‌نماید. شایسته تقدیر: هیأت داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسنده جایی برای گل سرخ آقای سید سروش پیمبری تقدیر می‌نماید. برگزیده: هیأت داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از نویسنده نمایشنامه ماده هفت آقای مرتضی اسدی مرام تجلیل به عمل می‌آورد. بخش کارگردانی: تقدیر: هیأت داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی به کارگردان نمایش جایی برای گل سرخ آقای شهریار انصاری تجلیل به عمل می‌آورد. تقدیر: هیأت داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از کارگردان نمایش عاشقانه‌های زیرخاکی آقای حسین نادری تجلیل به عمل می‌آورد. برگزیده: هیأت داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش ماده هفت سرکار خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد.

پایان پیام/ و

ارسال نظر