افزایش میزان آلاینده ها در مشهد/ هوای 6 منطقه در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

افزایش میزان آلاینده ها در مشهد/ هوای 6 منطقه در شرایط ناسالم قرار گرفت

به گزارش مسیر سبز از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خاقانی با عدد شاخص ۱۳۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده است. پایان پیام/ 

ارسال نظر