بازدید بیش از 260 هزار نفر از سد‌های خوزستان

بنا بر اعلام سازمان آب و برق خوزستان از ابتدای اسفند ماه بیش از 260 هزار نفر از سد‌های خوزستان بازدید کردند.

بازدید بیش از 260 هزار نفر از سد‌های خوزستان

به گزارش مسیر سبز از اهواز بنا بر اعلام سازمان آب و برق خوزستان  از ابتدای اسفند ماه  بیش از 260 هزار نفر از سد‌های خوزستان بازدید کردند. سد دز با  200 هزار نفر و سد کرخه با 50 هزار نفر پربازدیدترین سدهای استان در این ایام بوده است . بازدیدکنندگان با حضور در سدهای مختلف استان توسط راهنمایان و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان با فعالیت های  این سازه های آبی آشنا شدند . پایان پیام/

ارسال نظر