بدرقه قایقرانان با حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی

بدرقه قایقرانان اعزامی به بازی های آسیایی با حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی سه شنبه 21 شهریور در محیط دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در این برنامه فرهنگی ورزشی کودکان به همراه ملی پوشان بانوان و آقایان ، قایقرانی کردند.

بدرقه قایقرانان با حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی

ارسال نظر