جشن پایان آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی در دولت سیزدهم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان این که آب مهم ترین موضوع زیرساختی و توسعه‌ای استان است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم کار آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی به اتمام برسد.

جشن پایان آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی در دولت سیزدهم

به گزارش مسیر سبز از سربیشه، علیرضا عباس زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی امروز در مراسم افتتاح پروژه های کشاورزی شهرستان سربیشه، با بیان این که آب مهم ترین موضوع زیرساختی و توسعه‌ای استان است اظهارداشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم کار آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی به اتمام برسد. وی گفت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت، با اولویت آب شرب در استان بکار گرفته و طرح‌های زیادی در این زمینه در حال انجام است. وی با اشاره به این که حدود ۴۰۰ روستای مرزی و عشایری استان با تانکر آبرسانی می‌شوند، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ روستای استان در قالب جهاد آبرسانی اکنون در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم کار آبرسانی به روستا های استان به اتمام برسد. معاون استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: متأسفانه خراسان جنوبی با خشکسالی دو دهه‌ای مواجه شده که به حالت مزمن و شدید رسیده است. عباس زاده ادامه داد: برنامه های متعدد دولت سیزدهم برای آبرسانی به خراسان جنوبی در بخش‌های مختلف در دستور کار می باشد که در سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پایان پیام/۶۹۰۷۵

ارسال نظر