خاطرات دختران نوجوان از سفر اربعین/ رونمایی از کتاب «پیاده تا بهشت»

سفر متفاوت بود. باید در خانه عراقی ها می رفتیم. آنان تلاش می کردند با نوجوانان عراقی ارتباط بگیرند. عدم آشنایی با زبان و فرهنگ، ارتباط را سخت می کرد. علاوه بر این، یک سفر پر فراز و نشیب برای خودشان هم در نظر گرفته شده بود. قرار شد خاطرات شان را بنویسند. و کتاب خاطرات «پیاده تا بهشت» شد. حامد تقدیری

خاطرات دختران نوجوان از سفر اربعین/ رونمایی از کتاب «پیاده تا بهشت»

 

حامد تقدیری

دو روز طول کشید. از همه کشور در تهران و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم( خواهران)، دور هم جمع شدند. بعضی تهران را هم ندیده بودند. اما هم اکنون برای ما، فرماندهان دختران حاج قاسم منطقه شان بودند که باید در سفر اربعین با ما همراه می شدند تا مسیر و طرح را یاد بگیرند و سال آینده برای دوستان شان رقم بزنند. همان دخترهایی که عزم کردند مسائل کشور به خصوص در عرصه تعلیم و تربیت را حل کنند.

سفر متفاوت بود. باید در خانه عراقی ها می رفتیم. آنان تلاش می کردند با نوجوانان عراقی ارتباط بگیرند. عدم آشنایی با زبان و فرهنگ، ارتباط را سخت می کرد. علاوه بر این، یک سفر پر فراز و نشیب برای خودشان هم در نظر گرفته شده بود. کتاب «پیاده تا بهشت» نوشته دختران نوجوان از سراسر کشور است که در اربعین سال ۱۴۰۱ حضور پیدا کردند.

ارسال نظر