دادستان قزوین: اخبار مهمی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی در راه است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به زودی اخبار مهمی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی در استان قزوین به اطلاع مردم خواهد رسید.

دادستان قزوین: اخبار مهمی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی در راه است

به گزارش مسیر سبز از قزوین، حسین رجبی اظهار کرد: مبحث مالیات دارای اهمیت بسیار زیادی در حوزه اقتصاد کشور است. اهمیت مالیات برای دولت به دلیل این است که اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت می باشد و نقش بسیار مهمی در تأمین هزینه‌های عمومی دارد. وی افزود: بدون درآمد مالیات، دولت نمی‌تواند برای رفع نیازهای مختلف اجتماعی و اقتصادی مردم هزینه کند. بنابراین، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تأمین منابع مالی برای مصارف عمومی، اهمیت بسیاری دارد. دادستان قزوین ادامه داد: مالیات به دلیل برخوردار بودن از خصوصیاتی مانند پایداری، قابلیت پیش‌بینی و قابلیت جمع‌آوری، ابزاری قوی برای تنظیم و کنترل اقتصاد است و با تنظیم میزان مالیات‌ها، دولت می‌تواند تأثیر بسزایی بر بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد. به عنوان مثال، با افزایش مالیات بر درآمد، دولت می‌تواند درآمد خود را افزایش داده و در نتیجه بودجه‌ای برای تأمین خدمات عمومی مثل بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل فراهم کند. این مقام قضایی افزود: مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه پنهان کاری در مورد فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن نوعی جرم مالیاتی محسوب می شود بنابراین فرار مالیاتی جرم تلقی و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. وی در پایان گفت: به زودی اخبار مهمی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی در استان قزوین به اطلاع مردم خواهد رسید. پایان پیام/

ارسال نظر