ضرورت توجه به مسائل خیریه‌های فعال

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران خواستار رسیدگی به خیریه‌های فعالی که افراد مستمند و مستحق را پوشش می‌دهند، شد.

ضرورت توجه به مسائل خیریه‌های فعال

به گزارش مسیر سبز، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای ششم، در خصوص جابجایی درختان متذکر شد:در کمیسیون ماده ۷ مجوزهایی را در مناطق و پروژه‌های مدنظر ارائه کردیم؛ بنابراین مناطقی که تاکنون جابجایی درختان را انجام نداده‌اند، باید بیان کنند چرا که فصل مناسب جابجایی درختان گذشته است و هم از نظر اجتماعی آثار بدی برای شهرداری دارد و هم از نظر شرعی و قانونی وظیفه ماست که از درختان حفاظت کنیم.  عباسی در ادامه با اشاره به پایان سال در خصوص خیریه‌های فعال در برخی مناطق اظهار داشت: خوب است نیم نگاهی به مناطقی داشته باشیم که خیریه‌‎هایی در آن‌ها فعال بوده و افراد مستمر و مستحق را تحت پوشش قرار می‌دهند و مسائل آن‌ها را حل و رفع کنیم.  رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در پایان درخواست کرد مسئله تبدیل وضعیت ایثارگران در شهرداری، در اسرع وقت انجام شده و جمع بندی شود. پایان پیام/

ارسال نظر