فرمول کارگروه نظارت بر قراردادها برای محاسبه مبلغ رضایت‌نامه

کارگروه نظارت بر قراردادها برای محاسبه نکردن مبلغ رضایت‌نامه بازیکنان فقط برای سقف بودجه در فصل پیش رو راهکار خاصی در نظر گرفت‌.

فرمول کارگروه نظارت بر قراردادها برای محاسبه مبلغ رضایت‌نامه

به گزارش خبرنگار ورزشی مسیر سبز، در پایان نخستین جلسه کارگروه ناظر بر دستورالعمل قرارداد‌های فوتبال مصوب شد با توجه به بررسی های انجام شده و استعلام از دپارتمان صدور مجوز حرفه ای بر اساس استانداردهای مالی، مبلغ رضایت نامه بازیکنان به تناسب مدت زمان قرارداد بازیکنان و باشگاه مقصد به مدت زمان سالیانه قرارداد تقسیم و «مستهلک» شود و سالیانه از سقف بودجه آن باشگاه به تناسب مدت زمان قرارداد کسر خواهد شد. این بحث بر پایه اصرار مصطفی زارعی، رئیس دپارتمان مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از «استهلاک سرمایه انسانی» باشگاه‌ها مطرح شد.  به صورت مثال اگر قرارداد یک بازیکن با باشگاهی برای ۳ سال منعقد شود،  باید مبلغی که باشگاه مقصد برای اخذ رضایت‌نامه به باشگاه مبدا بازیکن پرداخت کرده، تقسیم بر تعداد سال‌های قرارداد کرده و نباید کل این مبلغ را فقط برای فصل جاری محسوب کرد. به این ترتیب درمورد باشگاه‌هایی مثل سپاهان و تراکتور  که امسال برای جذب پیام نیازمند و امیرحسین حسین‌زاده مبلغ زیادی را به باشگاه‌های اروپایی برای گرفتن رضایت نامه پرداخت کرده‌اند، نباید کل مبلغ رضایت‌نامه را مشمول سقف بودجه باشگاه در فصل پیش رو دانست و باید مبلغ رضایت‌نامه به میزان مدت قراداد مستهلک شود‌. در نهایت با نظر کتبی زارعی و پافشاری او روی اجرای استانداردها، این موضوع نیز رفع ابهام شد و تغییری در آیین‌نامه نقل و انتقالات داده نشد که نیاز به مصوبه هیات رییسه فدراسیون داشته باشد.  پایان پیام/

ارسال نظر