میز دانشجو | امکان بررسی و ویرایش انتخاب واحد تابستان در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی چگونه است؟

میز دانشجو در این قسمت به امکان بررسی و ویرایش انتخاب واحد تابستان توسط مسؤولان مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌پردازد.

میز دانشجو | امکان بررسی و ویرایش انتخاب واحد تابستان در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی چگونه است؟

گروه دانشگاه مسیر سبز_ میز دانشجو در این قسمت به امکان بررسی و ویرایش انتخاب واحد تابستان توسط مسؤولان مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌پردازد. زمان بررسی و ویرایش انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۲ توسط مراکز جامع علمی کاربردی از شنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده و تا ۲۹ تیرماه ادامه دارد. مراکز آموزشی باید برای حصول اطمینان از رعایت الزامات آموزشی نسبت به بررسی وضعیت آموزشی دوره تابستان خصوصاً دانشجویان در شرف دانش آموختگی مطابق قوانین و مقررات آموزشی اقدام کنند. همچنین دانشجویانی که انتخاب واحد آنها به دلیل عدم پرداخت شهریه دروس انتخابی توسط سامانه حذف شده است یا ترم تابستان برای آنها ایجاد شده است اما موفق به اخذ درسی نشدن هم می‌توانند تا روز چهارشنبه ۲۸ تیر برای انتخاب واحد فقط به کارشناسان آموزش مرکز محل تحصیل خود مراجعه کنند. لازم به ذکر است دسترسی انتخاب واحد بر اساس شرایط فوق الذکر فقط و فقط در اختیار مراکز علمی کاربردی می‌باشد و دانشجویان با کاربری خود دسترسی به انتخاب واحد ندارند. پایان پیام/

ارسال نظر