نارضایتی ۷۰ درصد شهروندان آمریکا از نظام بهداشتی این کشور

نارضایتی ۷۰ درصد شهروندان آمریکا از نظام بهداشتی این کشور

نارضایتی ۷۰ درصد شهروندان آمریکا از نظام بهداشتی این کشور

به گزارش گروه بین‌‌الملل مسیر سبز، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد بزرگسالان در آمریکا معتقدند که نظام بهداشتی این کشور در رفع نیازهای آنها ناتوان بوده است.  در حال تکمیل…

ارسال نظر