« نهبندان» خراسان جنوبی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

براساس جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور، شهرستان نهبندان خراسان جنوبی در وضعیت بسیار پرخطر و قرمز قرار گرفت.

« نهبندان» خراسان جنوبی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

به گزارش مسیر سبز از بیرجند، براساس جدیدترین به روزرسانی نقشه کرونایی کشور، شهرستان نهبندان از وضعیت زرد به وضعیت قرمز و بسیار پر خطر کرونایی تغییر رنگ داد. شهرستان های فردوس و سرایان نیز در وضعیت نارنجی و پر خطر و ۵ شهرستان استان شامل سربیشه، زیرکوه، طبس ، قاینات و بیرجند دروضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند. همچنین شهرستان های بشرویه، خوسف و درمیان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. پایان پیام/۳۶۳۵/ف

ارسال نظر