چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد

دومین جلسه کارگروه مطالعاتی، عملیاتی کردن شعار سال در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تشکیل و چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد.

چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد

به گزارش گروه دانشگاه مسیر سبز به نقل از جهاد دانشگاهی تهران، دومین جلسه کارگروه مطالعاتی، عملیاتی کردن شعار سال در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تشکیل و چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد. در این جلسه که با حضور «جواد پورکریمی»، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مدیران گروه‌های پژوهشی مدیریت توسعه، اقتصاد توسعه، توسعه سرمایه انسانی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه از پزوهشکده مطالعات توسعه و مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان مطالعات و دستاوردهای خود را در این‌باره ارائه و سپس چارچوب عملیاتی‌سازی شعار سال حول محور «رشد تولید» را نهایی کردند. در این چارچوب پیشنهاداتی مشتمل بر پژوهش، آموزش، مشاوره، اقدام و ارزیابی شامل مواردی چون تشخیص نیاز، شناسایی عوامل بروز، ترسیم وضع مطلوب، تحلیل شکاف، اولویت‌بندی مسائل، ارائه راهکار، طرح اقدام و ارزیابی نتایج و دستاوردها مورد توجه قرار گرفت. براساس این گزارش، در نخستین جلسه این کارگروه هم به جنبه‌های مختلف مدیریتی، روان‌شناختی، منابع انسانی، اقتصادی، حقوقی و سایر حوزه‌های مرتبط اشاره شد و اعضای کارگروه در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه کردند، در نهایت مقرر شد یک گروه به تدوین بسته پیشنهادی متناسب با مباحث مطرح شده در این جلسه و گروه دوم به بررسی صنایع مرتبط برای ارائه پیشنهادات از سطح کلان (وزارت‌خانه/دولت) و خود(شرکت/موسسه/ و…) پیشنهادات را برای جلسه آینده آماده کنند. پایان پیام/

ارسال نظر