جان تازه طرح‌های نیمه‌تمام کشور با تخصیص اعتبار ۱۳۰ همتی دولت

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تأکید بر عزم دولت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، گفت: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به…

140هزار هکتار از بافت‌های شهری کشور بافت‌ ناکارآمد است

نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: قریب به 140 هزار هکتار از بافت‌‌های شهری کشور را بافت‌‌های ناکارآمد در گونه‌های…