خاطرات دختران نوجوان از سفر اربعین/ رونمایی از کتاب «پیاده تا بهشت»

سفر متفاوت بود. باید در خانه عراقی ها می رفتیم. آنان تلاش می کردند با نوجوانان عراقی ارتباط بگیرند. عدم…