جشن ۱۶۵ هزارتایی شدن کتاب «تنها گریه کن»/ کاجی: کتاب را خود شهید معماریان پیش برد

مدیرعامل انتشارات حماسه یاران گفت: تنها گریه کن آخرین خواسته محمد معماریان است، او به مادرش می‌گوید رفتن من برگشتی…