توضیحات جدید نظام وظیفه درباره معافیت بازیکنان لیگ برتر

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته بازیکنان مشمول خدمت سربازی تا پایان فصل جاری…