شهرداران نواحی بی وقفه و شبانه روزی بدنبال رفع مشکلات باشند

معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداران نواحی بی وقفه و شبانه روزی بدنبال رفع مشکلات ناحیه خود باشند، گفت:…

جزئیات پذیرش و نگهداری افراد زیر ۱۸ سال در یاورشهر 2

معاون اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ شهرداری تهران با اشاره به حمایت خانواده‌ها از رسیدگی به معتادان صغر سنی گفت: مردان منع پذیرشی در…