مقام روس: ترکمنستان به مرکزترانزیت در دریای خزر تبدیل می‌شود

وزیر صنعت، تجارت و انرژی منطقه «آستاراخان» روسیه گفت: ایجاد مرکز تجاری و لجستیکی ترکمنستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر…