فیلم| سرود کادر پزشکی غزه در وسط بمباران

کادر پزشکی در یکی از بیمارستان های فلسطین با اجرای یک همخوانی گفتند، همه در خدمت کسی هستیم که با…