سفر به سومین دیار حرم اهل بیت (ع) در ایران –  بخش نخست

نهاد مرجعیت شیعه، والاترین و قدرتمندترین مرکز و نهادی است که پس از غیبت کبرای حضرت ولیعصر (عج) با درگذشت…