اولتیماتوم سازمان لیگ بسکتبال به باشگاه‌ها و تماشاگران

سازمان لیگ بسکتبال با صدور اطلاعیه‌ای به باشگاه‌ها و تماشاگران در مورد تخلفات صورت گرفته در بازی‌ها اولتیماتوم جدی داد.